Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Управљање отпадом

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Управљање отпадом

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Предуслов за похађање овога курса је одслушан предмет Карактеризација и управљање отпадом

spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Циљ предмета: Управљање чврстим отпадом подразумева како поновну употребу и искориштење састојака чврстог отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала који ни на који начин не може бити искориштен. У оквиру овакве поставке предмета применом инжењерских принципа докторант се упознаје са разним приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за развој сложеног система за управљање чврстим отпадом. На курсу се стичу основна сазнања о принципима руковања чврстим отпадом, сазнања која омогућују да се на основу познавања састава и особина отпада процени да ли је неки материјал отпад или се пак може користити као нова техногена сировина. Проучава се велики броја процеса за третмана чврстог отпада, укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Сазнања из области карактеризације, из сепарације, процесирања, из низа примера у привреди, као и трансформације чврстог отпада – било ког порекла, омогућују избор метода збрињавања и управљања отпадом, уз један интердисциплинарни приступ.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса научиће се о класификацији различитих типова отпада према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни принципи, апарати и поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања појединих корисних компоненти отпада. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у појединим фазама производње и прераде минералних сировина. Размотриће се могућности смањења отпада у појединим фазама производње, прераде и коришћења минералних сировина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Термичка обрада отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Затим ће се, у оквиру овога курса, стећи основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. Кроз стратегију ће слушаоци бити упознати са историјом управљања отпадима, хијерархијом, еволуцијом опција, доношењем одлука. Проучаваће се велики број процеса за третман чврстог отпада., укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Анализирани технолошки процеси биће примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад који није штетан, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Практична настава
Уводно предавање Настанак, извори и типови чврстог отпада (укључујући отпад експлоатације, припреме, прераде и коришћења минералних сировина, отпади металургије, индустријски отпад који није штетан, комунални чврсти отпад, опасан отпад, као и пољопривредни отпад). Третман и одлагање јаловине рударства, прераде сировина, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица, електролизе, индустријског отпада, уопште, и њихов несумњиви утицај на економију једне земље. Третман и збрињавање отпада – законска акта, регулатива и одредјени прописи. Оцена масива раније складираних-депонованих техногених сировина, израчунавање нових количина и предвиђање састава и количина чврстог отпада у будућности. Фактори који утичу на настајање отпада. Поступци узорковања индустријског одпада, отпада градјевинарства, отпадних вода, муљева, исплака и других техногених минералних сировина. Третман чврстог отпада, поновна употреба и рециклирање чврстог отпада, физички, хемијски и биолошки процеси, методе за добијање енергије из чврстог отпада, спаљивање уз кориштење топлоте. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Примери државног законодавства и прописи, начела контроле, политика контроле. Отпади експлоатације минералних сировина. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације градјевинског камена – каменолома. Индустријски отпад. Категорије чврстог индустријског, индустријског и опасног отпада. Рециклирање и регенерација отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање. Основни принципи руковања чврстим отпадом. Проучавање већег броја процеса третмана чврстог отпада - механичких, термичких и физичко хемијских, као и биолошких третмана. Анализа технолошких процеса. Основни принципи руковања чврстим отпадом. Проучавање већег броја процеса третмана чврстог отпада - механичких, термичких и физичко хемијских, као и биолошких третмана. Анализа технолошких процеса на разним врстама отпадног материјала, укључујући отпад експлоатације, припреме, прераде и коришћења минералних сировина, индустријски отпад који није штетан, комунални чврсти отпад, опасан отпад, као и пољопривредни отпад.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Литература:

 1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд.
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
 2. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
 3. Томанец Р., 2010: Секундарне сировине (Техногене сировине). - Ауторизована скрипта, РГФ, Београд.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
 4. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I.
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рудничка делатност - експлоатација необновљивих минералних сировина - металичне, неметаличне, угљеви), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине, примерима решавања таквих проблема.Успешност савладаног градива полазници показују кроз израду семинарскух радова и постера који се излажу на РГФ. Тематика изложби фотографија или постера су отпади рударства, секундарне сировине. Посебно се посвећује пажња Европској законској регулативи везаној за рударство и угрожаванје животне средине.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons open rite aid coupon
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
hiv prevention site aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 42
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
Семинари 28
prescription discounts cards link viagra discount coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Додатни услови оцењивања: -