Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи уситњавања и класирања

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи уситњавања и класирања

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је изучавање теоријских принципа уситњавања и класирања. Детаљно упознавање са машинама и уређајима за уситњавање и класирање као и избор и прорачун истих.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области уситњавања и класирања.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру теројске наставе на овом предмету изучаваће се теоријски принципи дробљења, анализа сила које делују у дробилицама и утицаји карактеристика минералне сировине на одабир дробилица. Такође, вршиће се анализа рада млинова (кретање мељућих тела кинетика млевења и сл.) и утицај карактеристика минералне сировине на млевење. Потрошња енергије у млевењу. Теоријски принципи касирања као и проблеми који се јављају у овој области. Дрбилице, млинови уређаји за класирање. Детаљно изучавање принципа рада и утицаја појединих фактора на рад ових уређаја. Изучавање могућности оптимизације рада ових уређаја.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
Одговарајућа експеримантални и научно истраживачки рад који се односи на тему докторских студија.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

 1. У договору са наставником
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултативна настава

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Додатни услови оцењивања: -