Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Циљ предмета: Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области лужења и екстракције минералних и техногених сировина. Проучавање основних законитости растварања метала, минерала и поступака за издвајање метала и једињења из раствора

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Исход предмета: Стечено знање које: омогућава научно- истраживачки рад из ове области, трансфер научних достигнућа у праксу уз учествовање или вођење истраживања комплексне валоризације минералних и техногених сировина, може да помогне при пројектовању постројења за лужење и екстракцију минералних и техногених сировина.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories read abortions stories
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичкохемијске карактеристике процеса лужења. Растворљивост, дифузија, утицај састава раствора и особина растварача. Лужење метала. Хемијске и електрохемијске реакције лужеља минерала (оксиди, карбонати, силикати, сулфиди). Механизам и кинетика растварања, Debye-Huckel-ova теорија, термодинамичке и кинетичке основе избора начина лужења минерала; основни поступци лужења, лужење техногених сировина (јаловина, пепео и др.). Уређаји за лужење. - Екстракција метала из раствора. Типови екстракције течно-течно. Уређаји за екстракцију. Јонска измена и јоноизмењивачи. Издвајање метала и једињења метала из раствора ( кристализација, преципитација, јонска флотација, мембрански процеси, цементација, редукција).

hiv prevention open aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
prescription discounts cards read prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Практична настава
Лабораторијски рад, примена одређених метода лужења ће зависити од теме и циља докторске дисертације докторанда.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

 1. Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; РГФ;
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  voltarene patch voltarenplast voltarene
 2. РГФ; Н. Пацовић, Хидрометалургија, ШРИФ Бор, 1980.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
 3. Г. Хованец, Хемијске методе концентрације руда злата, сребра и бакра, Рударски институт Београд, 1986.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  pill abortion stories read abortions stories
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 4. SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  voltarene patch voltarenplast voltarene
 5. А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001.
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 6. F. Habashi; A Textbook of Hydrometallurgy; Metallurgie Extective Quebec, Enr. 1992.
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
 7. P.Fečko, M.Kušnierova, V.Čablik, I. Pečtova, Environmental Biotechnology, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava 2006.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
 8. Радови и књиге из области лужења и екстракције минералних и техногених сировина
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: предавања, студ. истражив. рад, тестови, консултације

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories go free sex stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Писмени испит 20
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention site aids testing at home
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Практична настава 30
how married men cheat cheat on your wife black women white men
pill abortion stories read abortions stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Семинари 20
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Додатни услови оцењивања: -