Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност и заштита у рударским технолошким системима

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност и заштита у рударским технолошким системима

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области развоја и организовања система управљања заштитом у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина у функцији припреме за самостални истраживачки рад у овој области.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Исход предмета: Обученост за истраживања у области процене и управљања ризицима. Оспособљеност за мерење концентрације гасова и прашине, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање мера заштите. Обученост за процену климатских прилика радне околине и оспособљеност за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Оспособљеност за планирање и организацију система као и управљање променама у систему безбедности и заштите у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају изучавање савремених принципа спровођења заштите на раду и метода процене и начина управљања ризицима у рударским технолошким системима. Изучавају се гасови и минерална прашина у рудничкој атмосфери, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Студенти се обучавају за процену климатских прилика радне околине и оспособљавају за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Методска област техничке заштите у подземној експлоатацији обухвата упазнавање са савременим мерама техничке заштите при изради подземних просторија и подграђивању, мерама заштите при откопавању и транспорту. Изучавају се динамичке појаве у рудницима и продор воде и житких материјала у рудничке просторије. На курсу студенти изучавају и проблематику техничких мера заштите у површинској експлоатацији, аерозагађење површинских копова, опасности и мере заштите од пожара и експлозије у рудницима. На крају курса се студенти упознају са начином планирања и организовањем службе спасавања у рудницима.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

 1. Darling P. (ed.) (2011), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 3rd Ed. Vol.1.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
 2. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 3. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-7352-105-X
  propranolol pill go levaquin 500mg
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
 4. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
 5. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey, ISBN 981-238-221-6.
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Додатни услови оцењивања: -