Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода 2

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Прерада вода 2

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент се уз широко теоријско и практично знање о примарној, секундарној и терцијарној преради вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду вода) упозна детаљније са линијама за: прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање одређених индустријских отпадних вода, као и комуналних отпадних вода и муља.

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Усавршавање и стицање нових теоријских и практичних знања за рад у области прераде вода и инжењерства заштите животне средине (у области заштите животне средине, давања технолошких решења за прераду вода за пиће, индустријску употребу и пречишћавање индустријских отпадних вода, пројектовања линија за прераду вода) као и конкретно решавање проблема прераде вода везаних за тему докторске дисертације из области рударског инжењерства.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичкохемијски и микробиолошки параметри квалитета природних и отпадних вода. Специфични параметри квалитета природних и отпадних вода. Самопречишћавање водопријемника. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Примарна, секундарна и терцијарна прерада вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду воде за пиће, индустријску употребу и пречишћавање отпадних вода). I семинар: Одређена метода прераде воде са примерима примене. Линије за: 1) прераду воде пиће; 2) прераду воде за индустријску употребу; 3) пречишћавање от-падних вода припреме угља; 3) пречишћавање отпадних вода припреме Pb-Zn руде; 4) прераду ки-селих рудничких вода; 5) прераду отпадних вода металургије; 6) прераду одређених индустријских отпадних вода; 7) прераду комуналних отпадних вода. Прерада муља. II семинар: Пројектовање ли-није за прераду одређене индустријске отпадне воде (или воде за пиће или индустријску употребу).

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Практична настава
Лабораторијски рад, примена одређених метода у процесу прераде воде ће зависити од теме докторске дисертације и полутаната који се јављају у отпадној или у води за пиће, или их је потребно уклонити при преради воде за индустријску употребу

walgreen online coupons open rite aid coupon
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Литература:

 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, ГФ. Бгд., 2005.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
  hiv prevention open aids testing at home
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
  hiv prevention open aids testing at home
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 7. G.Tchobanoglous, F.L. Burton (ed.), H.D. Sten-sel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engin-eering/Math; 4th ed., 2002.
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  cialis coupon site discount drug coupon
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006.
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, ЈУП, Бгд., 1994.
  pill abortion stories read abortions stories
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 12. Coagulation and Flocculation (Surfactant Science Series), Taylor & Francis Ltd, Oxford.
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  pill abortion stories read abortions stories
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: предавања, студ. истражив. рад, семинари, консултације

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
voltarene patch voltarene 50 voltarene
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention site aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Практична настава 30
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
Семинари 20
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Додатни услови оцењивања: -