Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет: 132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Рекултивација површинских копова и одлагалишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалишта

Предавачи: доц. др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта

naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Садржај предмета:


Теоријска настава
1. Основи рекултивације; 2. Утицај површинске експлоатације на животну средину; 3.Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; 4. Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији (Нарушавање површине земље, динамика нарушавања и рекутивација, показатељи оцене искоришћења земљишта, повећање ефикасности искоришћења земљишта при експлоатацији, искоришћење земљишта при површинској ејксплоатацији стрмих лежишта, спољашња одлагалишта површинских копова, селективно откопавање и искоришћење плодног слоја, система рекултивације нарушеног земљишта, обликовање и обнављање простора површинских копова и еколошки аспекти подводне експлоатације); 5. Формирање површине одла¬га¬ли¬шта (Планирање површина одлагалишта, периоди слегања одлагалишта, одређивање обима планирања косина одлагалишта дисконтинуалном опремом и одређивање обима радота на планирању одлагалишта лепезастих гребена /прорачун обима радота на планирању лепезастих гребена, утицај слегања одлагалишта на обим радота на планирању и време рекултивације и планирање површина хидроодлагалишта/); 6. Технологија експлоатације плодног слоја откривке (Технолошке шеме рада скрепера, технологија експлоатације плодног слоја багерима кашикарима и дреглајнима, откопавање плодног слоја булдозерима и коришћење основне опреме за експлоатацију плодног слоја.); 7. Експлоатација потенцијално пло¬д¬ног материјала (Селективна експлоатација потенцијално плодног слоја континуалним системима, селективно одлагање потенцијално плодног материјала одлагачима и дисконтинуална селективна експлоатација потенцијално плодног материјала); 8. Избор технологије рекултивације (Ефективност технолошких шема рекултивације, развој технологије површинске експлоатације /технологије површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта/); 9. Динамика површинске експлоатације ле¬жишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона (Контролисана динамика површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта, етапна површинска експлоатација са повремено нерадним боковима); 10. Хидроодлагалишта; 11. Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки систем
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
  3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
  5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

hiv prevention open aids testing at home
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: