Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Критеријуми лома и класификације стенског материјала

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Критеријуми лома и класификације стенског материјала

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић, проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Продубљивање већ стечених, како теоријских тако и практичних знања из геотехничке проблематике пројектовања, изградње и коришћења разноврсних надземних и подземних инжењерских објекта.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из геотехничке проблематике пројектовања, изградње и коришћења разноврсних надземних и подземних инжењерских објекта.

hiv prevention site aids testing at home
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages sms spy app free sms spy app
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме докторске дисертације из следећих дисциплина: лабораторијска и "ин ситу" испитивања својстава и стања стенских маса, стабилност падина и косина, стабилност подземних објеката, стабилност објеката фундираних на стени

pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
Израда семинарских радова, решавање практичних проблема применом савремених методолошких приступа, уз коришћење одговарајућих програмских пакета.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
propranolol pill go levaquin 500mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I и I I, Грађевински календар, 1977 и 1979.
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
 2. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989.
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  vermox prodej vermox spc vermox cena
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 5. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.

spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Практична настава 10
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
Колоквијуми 30
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
Семинари 20
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Додатни услови оцењивања: -