Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет: 132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Рекултивација површинских копова и одлагалишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалишта

Предавачи: доц. др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области рекултивације и ремедијације површинских копова и одлагалишта.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Исход предмета: Предмет омогућава студентима разумевање садржаја рекултивације површинских копова и улоге рекултивације, развоју и управљању пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студента се очекује да стекну довољно разумевање методологије,законских захтева, избора технологије у области рекултивације површинских копова. Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи рекултивације; Утицај површинске експлоатације на животну средину; Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији; Формирање површине одлагалишта; Технологија експлоатације плодног слоја откривке; Експлоатација потенцијално плодног материјала; Избор технологије рекултивације; Динамика површинске експлоатације лежишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона; Хидроодлагалишта; Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки систем

pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта. Поступци избора технологије рекултивације. Израда пројекта рекултивације на примеру рудника са површинском експлоатацијом.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
 2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београ
  hiv prevention site aids testing at home
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  vermox prodej vermox spc vermox cena
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
 4. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 5. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
  hiv prevention site aids testing at home
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

hiv prevention site aids testing at home
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 10
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 20
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 20
why men cheat how women cheat dating for married people
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -