Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из производње и транспорта нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из производње и транспорта нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршене основне академске студије

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ курса је проширивање стечених сазнања из механичких метода експлоатације и транспорта нафте и гаса. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Студенти ће се упознати са методом диклајн анализе и могућностима њене примене. Такође, упознаће се са свим детаљима пројектовања система за транспорт парафинских нафти, укључујући и одређивање граничних услова протока.

hiv prevention open aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су у потпуности оспособљени за: самостално пројектовање и оптимизацију рада механичких метода за производњу нафте и гаса; анализу рада буштина применом диклајн анализе и пројектовање система за транспорт парафинских нафти.

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Оптимизација рада гаслифта. Оптимална количина гаса за утискивање. Оптимална количина гаса која се утискује за сваку бушотину. Оптимални минимални градијент притиска. Отималан пречник гаслифт вентила. Оптимална производња дубинске пумпе на клипним шипкама. Усклађивање карактеристике утока флуида у бушотину са производњом. Анализа услова протока парафинских нафти. Гранични услови протока. Транспорт високо парафинских нафти. Неизотермни проток. Димезионисање система за транспорт парафинских нафти. Димензионисање система грејања (тачкастог и континуалног). Димензионисање система за утискивање адитива.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
Нумеричко одређивање оптималне количине гаса за утискивање. Одређивање оптималне количине гаса која се утискује за сваку бушотину. Одређивање оптималног минималног градијента притиска. Избор отималног пречника гаслифт вентила. Одређивање оптималне производње дубинске пумпе на клипним шипкама. Усклађивање карактеристике утока флзуида у бушотину са производњом. Анализа услова протока парафинских нафти. Одређивање граничних услова протока. Транспорт високо парафинских нафти. Неизотермни проток. Димезионисање система за транспорт парафинских нафти. Димензионисање система грејања (тачкастог и континуалног). Димензионисање система за утискивање адитива.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

 1. Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт, Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
 2. Душан Даниловић, Механичке методе експлоатације нафте и гаса, монографија, НИС Нови Сад, 2003, 181 стр.
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, 2012.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 4. Brown,K.E., The Technology of Artificial Lift, Petroleum Publishing Co.,Tulsa, 1980.
  why men cheat how women cheat dating for married people
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  propranolol pill go levaquin 500mg
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
 5. i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + интерактиван рад + практичне вежбе

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupon site discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 10
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
Писмени испит 40
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cephalexin xifaxan clomid 100mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 20
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene

Додатни услови оцењивања: -