Српски | English

Израда завршног рада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Израда завршног рада

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан други семестар мастер академских студија

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription discounts cards site prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene

Циљ предмета: Менторски и самосталан рад студената у складу са изабраном темом завршног рада на мастер академским студијама. Разрада теме по садржају завршног рада. Активно коришћење стеченог знања. Избор и разрада методологије везане за тему завршног рада уз помоћ ментора. Самостална израда појединих делова завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.

cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon

Исход предмета: Разрађена поглавља завршног рада у складу са задатом темом и обимом потребним за израду завршног рада на мастер академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма. Израда завршног рада самостално и са изабраним ментором значи дефинисање циљева и очекиваних резултата, обрада теоријских основа, извођење експерименталног или практичног дела у решавању датог инжињерског проблема, као и анализа резултата заједно са ментором. По завршетку израде завршног рада, студент је спреман за припрему коначне верзије и предаје завршног рада, након чега следи јавна одбрана.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда (уз стални надзор и консултације са ментором) појединих поглавља завршног рада сагласно садржају и плану и програму задатог избором теме завршног рада.

why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Израда завршног рада 30
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 70
why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Додатни услови оцењивања: -