Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Хемија и прерада нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија и прерада нафте и гаса

Предавачи: доц. др Марија Илић, др Александар Мијатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са хемијским саставом нафте и гаса, особинама супстранци које улазе у састав нафте и гаса, као и основним принципима прераде нафте и гаса.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно знање из хемијеи прераде нафте и гаса, што треба да допринесе лакшем и комплетнијем савлађивању градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention open aids testing at home
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичке и хемијске особине нафте и гаса, - основни појмови органске хемије, - угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводоници), - органска једињења кисеоника (алкохоли, феноли, алдехиди, кетони и карбонске киселине), - органска једињења сумпора (тиоли, органски моносулфиди, органски дисулфиди и хетероциклична једињења сумпора) , - органска једињења азота (амини и хетероциклична једињења азота), - металоорганска једињења, - припрема сирове нафте и гаса за прераду, - прерада нафте и гаса; физичко хемијски процеси прераде нафте и нафтних деривата, - производи прераде нафте и гаса, - мере заштите против поижара и мере заштите на раду.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Практична настава
Ватра и гашење пожара, - одређивање тврдоће воде: из водовода и омекшане помоћу јоно-измењивача, - одређивање киселости /базности (помоћу индикаторског папира, раствора индикатора и pH-метра), - одређивање аромата, олефина и смоле у нафтним дериватима, - одређивање густине деривата нафте ареометром;одређивање вислозитета по Енглеру, - одређивање температуре запаљивости по Маркусону и Пенскy-Мартенс-у, - одређивање сумпора у течним горивима, - одређивање температуре замућења и стињавања, - фракциона дестилација нафте; дестилација воденом паром.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon site discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. С. Нешић, Хемија нафте са основама прераде, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1991.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  pill abortion stories read abortions stories
  spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
 2. Ноллер, Кемија органских спојева, Техничка књига, Загреб, 1967.
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 3. В. Алмажан, Ј. Ступар, В. Митровић, Упутство и радна свеска за лабораторијска мерења, технологију нафте и њених деривата, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2005.
  best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 4. hiv prevention site aids testing at home
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
 5. kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
hiv prevention site aids testing at home
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
Практична настава 20
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
Семинари 30
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Додатни услови оцењивања: -