Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Управљање лежиштима угљоводоничних флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Управљање лежиштима угљоводоничних флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Уписана четврта година основних студија

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са савременим концептом управљања процесом разраде и експлоатације лежишта нафте и гаса, карактеристикама проблематике управљања и детаљно проучавање свих елемената и приступа процеса управљања лежиштима флуида који се примењују у свету и код нас. Кроз проучавање бројних практичних примера студентима се омогућава да схвате свеобухватност и значај интегрисаног управљања лежиштима са техничко-технолошког, економског и еколошког аспекта што ће им омогућити решавање реалних проблема управљања лежиштима нафте и гаса у пракси.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: По завршетку курса студент може да разуме, анализира и дефинише: циљеве, планирање, реализацију и оцену успешности плана управљања процесом разраде и експлоатације лежишта нафте и гаса. Студенти се оспособљавају да анализирају и дефинишу основне елементе плана управљања лежиштима нафте и гаса: стратегију разраде и експлоатације; податке лежишта угљоводоничних флуида, интегрисано лежишно моделирање, прорачун резерви угљоводоника, прогнозу производње, избор оптималног опремања, економску оцену инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида и анализу ризика.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат процеса развоја управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Дефинисање управљања лежиштима. Класификација и карактеристике различитих приступа управљању лежиштима нафте и гаса. Основни предуслови успешне реализације менаџмента лежишта нафте и гаса. Елементи процеса менаџмента лежишта нафте и гаса. Анализа свеобухватног модела управљања лежиштима флуида и могућности његове примене. Организација и структура мултидисциплинарних тимова у оквиру модела управљања лежиштима флуида. Планирање процеса управљања разрадом и експлоатацијом лежишта нафте и гаса. Избор стратегије управљања. Прикупљање и анализа података лежишта угљоводоничних флуида.Дефинисање интегрисаног геолошког и разрадно/производног лежишног модела. Класификација и процена ресурса и резерви угљоводоника. Методе предвиђања будуће производње. Методе економске оцене инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Примена анализа ризика.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера и мултимедијална презентација семинарских радова са примерима из праксе

i cheat on my husband link cheated on my husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

 1. Каровић Маричић В., Управљање процесом разраде и експлоатације лежишта угљовдоничних флуида, Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет,Београд, 2006
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 2. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co., Tulsa, 1994, ISBN 0-87814-408-0
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
 3. Standard handbook of petroleum and natural gas engineering, Vol 2., Gulf Publishing co., 1996, ISBN: 0884156435
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  kaltens sex stories go free sex stories
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  propranolol pill go levaquin 500mg
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
 4. Tarek Ahmed, Reservoir engineering handbook, Gulf Professional Publishing, 2000, ISBN 0-88415-770-9
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 5. Tarek Ahmed, Paul Mc Kinney, Advanced reservoir engineering, Gulf Professional Publishing ,2005, ISBN0-7506-7733-3
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site go coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox prodej vermox cena
Колоквијуми 15
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
Семинари 30
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Додатни услови оцењивања: -