Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Транспорт нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Транспорт нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени предмети из претходне године

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са технологијом цевоводног транспорта нафте и гаса. Транспорт нафте и гаса чини значајан део укупног процеса производње нафте и гаса. Студенти изучавају димензионисање цевовода за различите врсте протока и упознају се са свим елементима транспортног система (цеви, фитинзи, пумпе и компресори). Посебна пажња је посвећена стандарду АПИ-5Л који дефинише све неопходне карактеристике цеви. Избор оптималних параметара цевовода као што су траса, пречник, квалитет материјала и класа притиска се датаљно анализирају. Такође се разматрају инвестициона улагања у нафтоводе и гасоводе, као и експлоатацини трошкови.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени за пројектовање нафтовода и гасовода и одређивање њихових оптималних параметара и претеће опреме.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Проток нафте и гаса кроз цевоводе. Изотермни стационарни проток нафте. Једначина пада притиска за ламинарно-изотермно струјање. Једначина пада притиска за турбулентно изотермно струјање некомпресибилног флуида (нафте). Еквивалентне дужине и еквивалентни пречници. Пад притиска код протицања флуида кроз затвараче и фитинге. Неизотермни проток нафте. Једначине за израчунавање пада притиска код неизотермног струјања. Једначина за израчунавање пада притиска код неизотермног турбулентног струјања. Проток гаса. Једначина за изотермни стационарни проток гаса у хоризонталном цевоводу. Изотермни проток гаса кроз паралелне цевоводе и цевоводе различитог пречника. Изотермни проток гаса у косом цевоводу. Изотермни проток гаса у вертикалном цевоводу. Изотермни проток гаса у дистрибутивном цевоводу. Промена температуре гаса при протицању кроз гасовод. Двофазни проток. Једначина за двофазни проток у хоризонталним цевоводима. Протицање не-нењтон-ових флуида кроз цевоводе. Класификација флуида према реологији. Парафинске нафте и карактеристике. Тачка стињавања. Транспорт високо парафинских нафти. Нафтоводи и гасоводи. Пумпе - типови пумпи и њихове карактеристике. Цеви, врсте и карактеристике. Израчунавање дебљине зида цеви. Елементи за обликовање цевовода-фитинзи. Избор оптималних параметара цевовода. Критеријум избора оптималних параметара нафтовода. Одређивање инвестиционих улагања у нафтовод. Одржавање цевовода. Кварови на цевоводу.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis

Практична настава
Проток флуида. Израчунавање пада притиска при протоку флуида. Димензионисање нафтовода. Израчунавање пада притиска и температуре при неизотермном протоку нафте. Димензионисање нафтовода при неизотермном протоку нафте. Димензионисање гасовода. Израчунавање пада притиска при двофазном протоку. Израчунавање пада температуре при двофазном протоку. Димензионисање нафтовода при двофазном протоку. Димензионисање пумпи. Димензионисање компресора. Избор цеви. Израчунавање дебљине зида цеви, избор класе притиска. Израчунавање оптималних параметара нафтовода. Израчунавање оптималних параметара гасовода.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 2. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  voltarene patch voltarene 50 voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + интерактиван рад + практичне вежбе

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 10
kaltens sex stories go free sex stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
voltarene patch voltarene 50 voltarene
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Писмени испит 40
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena
Колоквијуми 20
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Додатни услови оцењивања: -