Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Сагоревање

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Сагоревање

Предавачи: проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студента са проблематиком сагоревања, основним појмовима и начином израчунавања карактеристичних величина везаних за ову област, еколошким аспектима сагоревања и могућностима смањења емисије штетних материја

hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Исход предмета: По завршетку курса студент може да за одређено гориво израчуна топлотну моћ, количину и састав продуката сагоревања при различитим коефицијентима вишка ваздуха, температуру сагоревања, енталпију продуката сагоревања, брзину простирања пламена. Студент је савладао основе сагоревања течног, чврстог и гасовитог горива. Способан је да препозна факторе који утичу на емисију штетних материја, као и могућим начинима смањења емисије штетних гасова. Студет је способан да одреди емисије гасова стаклене баште, који су последица сагоревања.

propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Класификација горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Потребна количина ваздуха. Стварна количина ваздуха. Коефицијент вишка ваздуха. Састав продуката сагоревања. Горња и доња топлотна моћ. Теоријска (адијабатска) температура сагоревања.Енталпија продуката сагоревања. I-t дијаграм продуката сагоревања. Одређивање коефицијента вишка ваздуха. Температура паљења-самопаљење. Границе паљења и експлозивности. Простирање пламена у гасовима. Брзина простирања пламена. Принудно паљење. Концентрационе границе паљења. Дифузиони пламен, предмешани пламен. Топлотно оптерећење, снага, степен корисности. Горионици .Wobbe број. Организација сагоревања гасовитог горива Сагоревање течних горива. Горионици за гасовито и течно гориво. Сагоревање чврстих горива. Еколошки аспекти сагоревања. NOx –механизми настајања и контрола емисије. Емисија CO. Граничне вредности емисије. Савремене технике сагоревања.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Практична настава
Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањима. Предвиђена је израда и усмена презентација семинарског рада, који шире обрађује тему изложену на предавањима

hiv prevention site aids testing at home
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Литература:

 1. 1. Јоксимовић-Тјапкин С. Процеси сагоревања, ТМФ, 1987
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 2. 2. Радовановић Милан, Горива МФ ,1994
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  pill abortion stories read abortions stories
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација . Рачунски задаци се излажу решавањем корак по корак.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreen online coupons open rite aid coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Додатни услови оцењивања: -