Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет: 45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Метрологија и стандардизација

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Метрологија и стандардизација

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима из области индустријске и научне метрологије, стандардизације и контроле квалитета.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области савремене метрологије и стандардизације. Разумевање физичких принципа на којима су засновани и реализовани еталони физичких величина. Овладавање савременим принципима, методама и средствима мерења.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у метрологију; Међународни систем јединица; Индустријска и научна метрологија; Стандардизација величина и јединица мерења; Еталони. Међународне организације за стандардизацију; Националне метролошке установе; Улога овлашћених и акредитованих лабораторија у систему квалитета; Калибрација, проверавање и контрола мерила; Законска метрологија.

medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Практична настава
Практични примери мерних претварача и сензора. Рачунски задаци који прате садржаје теоријске наставе.

i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

 1. Др Драган Станковић: Физичко техничка мерења, Универзитет у Београду, 1997.
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 2. Метрологија - укратко, Завод за мере и драгоцене метале, Београд 2005.
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих видео материјала и симулација, урађених за потребе овог предмета.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
Практична настава 20
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Колоквијуми 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Додатни услови оцењивања: -