Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет: 46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација и одржавање гасоводних система

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација и одржавање гасоводних система

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Стицање неопходног знања о појму и улози експлоатације и одржавања гасоводних система како би се коришћење гасоводних система одвијало технички и економски успешно уз обавезни ниво сигурности, неопходно за гасне системе и уређаје. Упознавање студената са

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Оспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији и одржавању гасоводних система. Савладавањем програмског садржаја студенти стичу неопходан фундус знања о експлоатацији и одржавању гасоводних система. Разумевање функција експлоатације и одржавања савремених гасоводних система, актуелне терминологије као и познавање савремених метода које се користе у области експлоатације и одржавања. Способност за самосталан, креативан рад у датом оквиру предмета.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи део (Основна физичко-хемијска својства; Основни принципи производње, припреме за транспорт и транспорт; Систем за транспорт; Саставни делови; Карактеристични поступци; Мере заштите). Управљање техничко-технолошким процесом цевоводног транспорта гасовитих угљоводоника. Одржавање техничких система. Управљање одржавањем гасоводног система. Поступци непосредног руковања процесом транспрта и одржавања. Електроинсталација. Испитивање челичних гасовода. Корозија и заштита од корозије. Гасоводи и заштита од електричног удара. Даљински надзор и управљање. Грађевинско одржавање. Трибологија.

walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox spc vermox cena

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Постоји само један поправни колоквијум на крају семестра. На преосталим часовима вежби, раде се примери из праксе и задаци. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзактних података из мерења на стварним системима из праксе. Подршка информационих система експлоатацији и одржавању. Кроз практичне примере обрадиће се напредне методе одржавања (проактивно, тотално продуктивно одржавање итд.). Студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

i cheat on my husband link cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

 1. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Петар Пераћ и сарадници, ГАСОВОДНИ СИСТЕМ – УПРАВЉАЊЕ РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ, Југословенско удружење за гас – ЈУГАС, Београд, 2002.
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић, ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2005.
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области експлоатације и одржавања гасоводних система чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у области експлоатације и одржавања гасоводних система.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Колоквијуми 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Додатни услови оцењивања: -