Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Дистрибуција гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Дистрибуција гаса

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен предмет Гасовдни системи и компресорске станице са претходне године студија

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са основним принципима дистрибуције природног гаса, при чему се стечена теоријска знања из предмета Машински елементи и Гасоводни системи унапређују до нивоа прорачуна гасно-дистрибутивних мрежа. Студенти при томе стичу неопходна знања из области цевних водова, цевних затварача и цевне арматуре уопште; као и одговарајућа активна и практична знања везано за хидраулички прорачун дистрибутивних мрежа гасовода различитих нивоа притисака; отвореног и прстенастог типа. Упознају се даље се са мерно-регулационим станицама, кућним прикључцима и инсталацијама, техничким условима и стандардима за изградњу дистрибутивних мрежа.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да димензинишу гасно-дистрибутивне мреже, да у потпуности управљају и воде процес дистрибуције гаса.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, елементи гасовода; уређаји на гасним инсталацијама. Цеви, врсте, материјали за израду, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда и конструкција цеви, корозија и заштита. Прорачун цевних водова. Прорачун дебљине зида цеви. Степен сигурности у зиду цеви. Критични притисак. Спајање цеви, прирубнички спојеви, навојни спојеви, заварени спојеви… Цевни затварачи, Цевна арматура, Филтери, теоријске основе рада, избор. Редуктори – регулатори, принцип функционисања, врсте конструкцијских решења, квалитет функционисања, прорачун протока и избор и уградња. Вентили сигурности. Мерачи протока, конструктивна решења, избор. Судови под притиском. Основни принципи дистрибуције природног гаса. Опис система дистрибуције гаса. Типови дисрибутивних система, гасовода. Избор трасе гасовода. Идејно решење дистрибутивне мреже. Принципи прорачуна дистрибутивне мреже. Хидраулички прорачун дистрибутивних мрежа гасовода. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима ниског притиска. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима средњег и високог притиска. Алгоритма за димензионисање дистрибутивних гасовода високог и средњег притиска. Изградња гасовода, полагање цеви. Мерно-регулационе станице, конструкција и избор и димензионисање. Кућни прикључци и инсталације. Технички услови за кућне прикључке. Стандарди за кућне прикључке. Услови за смештај у зградама. Тип индивидуалног објекта. Тип објекта до П+4. Тип објекта до П+8. Индустријске унутрашње гасне инсталације.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
propranolol pill go levaquin 500mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Практична настава
Прорачун дебљине зида цеви. Прорачун параметара цевовода на основу редова стандардних бројева. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима ниског притиска. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима средњег и високог притиска. Хидраулични прорачун дистрибутивне мреже гасовода. Прорачун протока методом контура. Димензионисање мерно-регулационих станица. Прорачун кућних инсталација. Ове задатке студенти раде кроз реалне примере гасификације градова у Србији. Студенти сукцесивно посећују лабораторију.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

 1. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић: Дистрибуција природног гаса, Рударско геолошки факултет, 2005
  hiv prevention site aids testing at home
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одвија у виду израде и одбране сминарских радова који омогућавају студентима да увежбају самостално формулисање конкретних задатака кроз етапе прорачуна гасно-дистрибутивног система, као и коришћење доступне литературе.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Писмени испит 15
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
how married men cheat cheat on your wife black women white men
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Колоквијуми 30
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
vermox prodej vermox spc vermox cena
Семинари 30
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons

Додатни услови оцењивања: -