Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Физика лежишта флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Физика лежишта флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима и теоријама физике лежишта. Карактеристике резервоар стена, лабораторијски поступци одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта. Процеси на контакту фаза (међуфазне интеракције). Анализа вишефазног протока флуида кроз колектор стене. Физичке карактеристике лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим термобарским условима. Аналитички и лабораторијски поступци одређивања карактеристика лежишних флуида.

hiv prevention open aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, кретања лежишних флуида и физике флуида у лежишним условима.

viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Континуирано учење са провером знања.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Практична настава
Практична настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
prescription discounts cards link viagra discount coupon

Литература:

 1. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupon site discount drug coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", Својства лежишних флуида...
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
 3. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  voltarene patch voltarenplast voltarene
 4. Pirson S. J. Rezervoar inženjering, Njujork
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
 5. "Физика нефтјаного и газавого пласта", Ш.К. Гиматудинов
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

why men cheat how women cheat dating for married people
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Практична настава 5
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 40
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Додатни услови оцењивања: -