Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Припрема нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени предмети из претходне године

hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са технологијом сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода. Студенти изучавају процесе припреме лежишних флуида, опрему за њихову припрему и њено димензионисање. Систем сабирања и припреме лежишних флуида обезбеђује производњу ових флуида, уз респектовање критеријума оптималности, и припрему флуида у циљу испуњења економских захтева за даљи транспорт нафте и гаса, односно испуњења економских и еколошких захтева за одлагање вода.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално дефинисати параметаре појединачних процеса припреме, димензионисати оптималне параметаре опреме и пројектовати системе сабирања нафте, гаса и лежишних вода. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде површински процес припреме нафте и гаса.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања: Физичко-хемијске карактеристике нафте, гаса и воде. Лежишне воде. Физичке карактеристике смеше нафта-гас. Сепарација гаса из нафте. Прорачун фазне равнотеже. Једностепена и вишестепена сепарација гаса из сирове нафте. Врсте сепаратора и принципи рада. Димензионисање сепаратора. Одвајање воде из сирове нафте. Уређаји за издвајање воде из нафте. Димензионисање опреме. Припрема лежишних вода за одлагање. Издвајања нафте из лежишне воде. Системи сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Пројектовање система сабирања. Примери технолошких шема припреме нафте и гаса на нашим пољима. Нафтно-гасно поље русанда. Нафтно-гасно поља турија-север. Припрема природног гаса. Методе издвајања воде из гаса. Дехидрација природног гаса апсорпцијом. Дехидрација природног гаса помоћу методе адсорпције.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Практична настава
Вежбе: Израчунавање физичких параметара сирове нафте и природног гаса. Израчунавање физичких параметара смеше нафте и гаса. Квантитативни прорачун једностепене сепарације. Квантитативни прорачун двостепене сепарације. Квантитативни прорачун једностепене сепарације на притиску већем од 15 бар. Димензионисање двофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање двофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање хоризнталног и вертикалног тритера. Израчунавање пропусне моћи и прчника таложника. Израчунавање услова за појаву хидрата. Одређивање броја тањира у апсорпционој колини применом графичке методе.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Литература:

 1. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
 2. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + интерактиван рад + практичне вежбе

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 10
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Писмени испит 40
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
hiv prevention open aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
Колоквијуми 20
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -