Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Производња нафте и гаса 1

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Производња нафте и гаса 1

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената са производним системом за експлоатацију нафте и гаса и његовим карактеристикама. Савремени приступ оптимизацији система за призводњу нафте и гаса, усмерен ка повећању продуктивности и енергетске ефикасности рада нафтних и гасних бушотина, подразумева целовито сагледавање како појединачних компоненти –лежиште, бушотина, цевовод и процесни судови, тако и њихову интеракцију у свим фазама експлоатације. Коришћењем аналитичких модела описује се динамика протока флуида кроз лежиште, перфорације и бушотину, при чему је профил промене притиска базна интегрална функција која осликава динамичко стање производног система. Бројним математичким моделима сложено понашање бушотине и њена интеракција са лежиштем и површином је поједностављено и сведено на лако и брзо разумевање. Сви делови производног система који се разматрају као појединачне целине синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних параметара производне опреме и оптималних услова производње. Поред знања које студенти стичу, циљ курса је оспособљавање студената за решавање инжењерских проблема у виду прорачунских задатака и практичних примера из области еруптивне методе експлоатације нафте и гаса.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Исход предмета: По завршетку курса студент може да разуме, анализира и одређује: карактеристике утока флуида у нафтну и гасну бушотину применом различитих аналитичких модела са циљем утврђивања производних могућности бушотине на текућим и будућим производним условима,пад притиска при протоку нафте и гаса кроз перфорације код стандардно опремљених бушотина и бушотина опремљених гравел-пак системом, пад притиска при протоку флуида кроз бушотину, пад температуре при протоку флуида кроз бушотину, пад притиска при протоку флуида кроз дизну, оптимизацију рада производног система применом систем анализе.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинишу се производне могућности бушотина преко карактеристика утока за нафтне и гасне бушотине. Детаљно се анализирају све компоненте производног система са аспекта динамике протока, почевши од перфорација, гравел пака, тубинга и дизне. За наведене компоненте разматрају се математички модели који дефинишу пад притиска при протоку нафте и гаса кроз њих. Изучавају се хидродинамичке карактерис-тике протока нафте и гаса кроз перфорације и гравел пак, динамика вертикалног вишeфазног протока, термодинамички модел протока флуида у стубу бушотине, регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина.Посебна пажња је посвећена систем анализи еруптивног рада нафтних и гас. бушотина.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера везаних за материју обрађену на предавањима

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ISBN 86-7352-024-X
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  vermox prodej vermox spc vermox cena
 2. Michael J. Economides , Daniel A. Hill , Christine Ehlig-Economides, Petroleum Production Systems, Prentice Hall, 1993,ISBN-10: 013658683X
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
 3. Howard B. Bradley, Fred W. Gipson, Petroleum Engineering Handbook, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1987, ISBN 1-55563-010-3
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
 4. Thomas Allen, Allan Roberts, Production operations, Oil & Gas Consultants International, Inc., Tulsa, 1989, ISBN 0-930972-11 -2
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 5. Dale Beggs,Production optimization using nodal analysis, OGCI and Petroskills Publications, Tulsa, 2003, ISBN 9780930972141
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера

naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
Колоквијуми 25
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Семинари 20
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Додатни услови оцењивања: -