Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет: Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Управљање ризиком

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Управљање ризиком

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са савременим методама управљања ризиком и процесом доношења одлука у савременом производно-пословном окружењу

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Исход предмета: Студент поседује знања о процесу идентификације, анализе и управљања ризицима и неизвесностима у индустријским процесима.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод у принципе управљања ризицима и доношење одлука у индустријској пракси. 2. Стратегије управљања ризиком 3. Класификације ризика. 4. Процедуре управљања ризиком (оцена и процена ризика,третирање, надзор и ревизија) 5. Екстерни ризици у минерално сировинском комплексу I (економски, тржишни, берзански) 6. Екстерни ризици у минерално сировинском комплексу II (регулативни, експропријациони, регионални, геополитички) 7. Ризици и неизвесности повезани са одвијањем технолошких процеса у индустрији 8. Ризици повезани са сигурношћу и заштитом на раду. Људски фактор 9. Ризици повезани са просторним, еколошким и урбаним условима и ограничењима. 10. Управљање ризиком у законској регулативи Републике Србије 11. Прописи у пракси других земаља. Законска регулатива ЕУ 12. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - FMEA анализа (анализа начина и ефеката отказа) 13. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - FTA анализа (анализа стабла неисправности) 14. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - HAZOP 15. Подршка доношењу одлука

hiv prevention site aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
1. Пример: Идентификација и анализа ризика у површинској експлоатацији (2 термина) 2. Пример: Идентификација и анализа ризика у подземној експлоатацији (2 термина) 3. Пример: Идентификација и анализа ризика у припреми минералних сировина (2 термина) 4. Вежбe: Законска регулатива (3 термина) 5. FMEA анализа - практични задаци (2 термина) 6. FTA анализа - практични задаци (2 термина) 7. HAZOP анализа - практични задаци (2 термина)

prescription discounts cards click viagra discount coupon
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Stranks, J.: Management Systems for Safety, London, Pitman Publishing, 1994
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 2. Glendon, I., McKenna, E. F.: Human Safety and Risk Management, London, Chapman & Hall, 1995
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
 3. Overview of Best Practice Environmental Management in Mining, Environment Australia, 2002
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 4. Joy, J., Minerals industry Risk Management Model, University of Queensland, 1997.
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 5. Bell J, Holroyd, Review of human reliability assessment methods, 2009
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања, практична настава (израда задатака)

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
Практична настава 20
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
Семинари 30
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Додатни услови оцењивања: -