Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Техногене сировине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Техногене сировине

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Циљ предмета: Један од првих циљева је да студент буде у станју: да препозна основне типове отпада – секундарних си-ровина, јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.), да анализира реакције и процесе који задиру у сферу заштите животне средине. Циљ курса је да код студе-ната развије способност да могу сагледати могућности коришћенја и комплексне валоризације отпаног материјала и давати му нову вредност, како би се ублажили утицаји рударске делатности, на околину.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу све типове отпада – јаловине рударства; да познају физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе, користи и ограниченја у пракси управлјанја отпадима. Да су у станју, а у складу са принципима одрживог развоја, могу сагледати могућности коришћенје, комплексне валоризације. Да се код студената развије способност предвидјанја понашанја неадекватно збринутог отпада и утицаји на животну средину.

hiv prevention site aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава
Кроз овај курс студент ће стећи следећа сазнања. Основни појмови и дефиниције (антропогено деловање човека, отпади, секундарне сировине, техногене минералне сировине, техногена лежишта, стари насипни масиви, и др.). Карактеризација и категоризација отпада. Класификација отпада према настанку, врсти те физичко-хемијским и механичким карактеристикама. Принципи, апарати и поступци рециклирања појединих врста отпада. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Опште дефиниције и принципи узорковања. Отпади експлоатације угља. Методе третмана отпада - могућност прераде и коришћења компонената. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације грађевинског камена. Могућност коришћења. Комунални отпад. Индустријски отпад. Рециклирање и регенерација отпада. Инжењерство чврстог отпада. Биолошко збрињавање отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање. Ефекти неадекватног збрињавања отпада. Савремени трендови у збрињавању отпада.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons

Практична настава
Основни појмови и дефиниције (антропогено деловање човека, отпади, секундарне сировине, техногене минералне сировине, техногена лежишта, стари насипни масиви,...). Увод. Класификација отпада према настанку, врсти те физичко-хемијским и механичким и карактеристикама. Принципи, апарати и поступци рециклирања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања корисних компоненти отпада. Класирање, сортирање, концентрација и окрупњавање. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у преради минералних сировина. Предвиђање састава и количина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Узорак. Опште дефиниције из теорије узорковања. Принципи узорковања. Примарни узорак и његова обрада. Поступци узорковања техногених минералних сировина. Отпади експлоатације угља (јаловина експлоатације – подине, повлате, груба сепарацијска јаловина, угљена прашина, муљ, паљена јаловина, електофилтерски пепео, котловска шљака). Отпади – јаловина као нова техногена минерална сировина. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина, (нова техногена минерална сировина са примерима прераде, комплексна валоризација минералних сировина, концепт чистих и безотпадних технологија, програми минимизације отпада. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације градјевинског камена – каменоломи. Комунални отпад. Категорије чврстог комуналног отпада, руковање отпадом, складиштење, сортирање, компостирање, спаљивање, економска анализа процеса рециклаирања. Индустријски отпад. Принципи хемијског, физичког, термичког, биолошког третмана отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање (напуштени површински копови, подземних просторија). Управљање отпадом у склопу инжењерства заштите животне средине. Ремедијација јаловишта.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Mehandjiev R. Marin, 1996: Waste Reduction And Minimization In Mining, Ore-Processing And Metallurgical Plants. Monograph, Editor: Elka Dimitrova. Publisher: “Fliorir”. 176 Pages. Isbn: 954-8226-51-0.
  hiv prevention open aids testing at home
  why men cheat how women cheat dating for married people
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  pill abortion stories read abortions stories
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
 2. Томанец Р., 2008: Техногене сировине. - Ауторизована скрипта. РГФ. Београд
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  why men cheat how women cheat dating for married people
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рударство - експлоатација необновљивих минералних сировина, депоније јаловине, отпадне воде), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине. Полазници курса пишу семинарске радове, праве и излажу постере, са тематиком "отпади рударства", "техногене минералне сировине". Кроз јавно излагање и дискусије стичу одређене вештине, критички став, чиме се укључују у решавање оваквих проблема.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
Колоквијуми 40
hiv prevention open aids testing at home
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Семинари 20
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Додатни услови оцењивања: -