Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода 1

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Прерада вода 1

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Физичка и колоидна хемија, Пречишћавање отпадних вода

why men cheat how women cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Циљ предмета: Детаљније проучавање метода за прераду природних и отпадних вода са циљем да се дефинишу линије за прераду: воде за пиће, индустријску употребу и напојне воде за котлове, индустријских отпадних вода, које се упуштају у градску канализацију или водопријемник или рециклирају, и коначно комуналних отпадних вода.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Оспособљавање студената да на основу стеченог знања могу да дају технолошка решења за прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање индустријких и комуналних отпадних вода, да раде на постројењима за прераду вода као и да касније пројектују линије за прераду.

cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава
Вода у природи. Хидролошки циклус. Природни водни ресурси. Потрошња воде. Врсте отпадних вода. Физичкохемијски параметри квалитета природних и отпадних вода. Основи санитарне микробиологије. Самопречишћавање водопријемника. Биланс кисеоника у загађеним водама. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Системи за прераду воде. Примарна прерада (решетке, сита, уклањање инертног материјала, таложење, филтрација, флотација). Секундарна прерада: физичкохемијски поступци (коагулација, флокулација, аерација, адсорпција, јонска измена, мембранска сепарација); хемијски (таложење, неутрализација, оксидација); биолошки (биолошка филтрација, активни муљ, аерационе лагуне, анаеробни процеси).Терцијарна прерада: уклањање азота и фосфора.Прерада муља. Тест I. Линије за прераду природних вода за пиће (коагулација, флокулација, таложење, филтрација, дезинфекција, деферизација, деманганизација). Прерада воде за индустријску употребу. Термичко омекшавање воде. Хемијско омекшавање воде. Омекшавање воде јоноизмењивачима. Декарбонизација. Деминeрализација. Линије за прераду индустријских отпадних вода. Линије за прераду комуналних отпадних вода. Тест II.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
Узорковање воде. Физичкохемијска анализа. Електроде за одређивање pH, одређивање pH; Неутрализација киселих и базних вода; Таложење јона тешких метала из киселих вода поступком неутрализације; Eh-pH дијаграми Cu или Fe; Уклањање амонијум јона јонском изменом (клиноптило-лит). Хемијска преципитација фосфора. Kарбонатнa и некарбонатнa тврдоћa воде; калцијумовa тврдоћa; садржај слободне угљене киселине. Пречишћавање воде од јона тешких метала јонском изменом и адсорпцијом. Одређивање сувог остатка филтриране и нефилтриране воде. Одређивање хлорида у води за пиће, Одређивање Cu у води колориметријском методом, Семинар. Посетe погонимa за прераду водa (2).

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
pill abortion stories read abortions stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Литература:

 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађ. фак. Бгд., 2005.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts read pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -