Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља хемије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Одабрана поглавља хемије

Предавачи: доц. др Марија Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је предмета да студент стекне зњања из појединих области неорганске и органске хемије које це бити применљиво за савладавање градива у оквиру одабраног студијског програма а и за надоградњу и проширење зњања из хемије према потребама његовог даљег усмеравања.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories go free sex stories
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Способност праћења градива у наставку студија

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи у природи(распоред елемената по омотачима земље; распрострањеност елемената у природи;облици налажења елемената у природи). Неорганска хемија: - Елементи главних подгрупа периодног система (А група): Опше карактеристике елемената IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA и VIIIA групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких елемената главних подгрупа: H, Na и K; Mg, Ca и Ba; Al; C и Si; Sn и Pb; N и P; O и S;F и Cl. -Елементи споредних подгрупа периодног система (B група): Опште карактеристике елемената IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, i VIIIB групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких прелазних метала: Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co И Ni. - Електрохемијска својства метала. Радиоактивни елементи. Органска хемија. Увод у органску хемију; специфична природа атома C и хибридизација атомских орбитала атома C, функционалне групе органских једињења, номенклатура и изомерија. Угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводонивци). Полимери.

free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon

Практична настава
Стехиометрија; водоник; алкални (Na и K) и земноалкални (Mg, Ca и Ba) ме¬тали; амфотерност хидроксида (Al, Sn и Pb); угљеник (карбонати и хидрогенкарбонати); угљеник (оксиди CO и CO2);азот (оксиди NО и NО2);сумпор H2S и SО2 );сумпор (сулфати); комплексна једињења; реакције за идентификацију: Fе3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ јона; електрохемијска својства метала-корозија; метан и ацетилен

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. С.Нешић, С.Маринковић, А.Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд 2003
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  cialis coupon site discount drug coupon
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
 2. Н.Глинка, Обшая химия.Издателюство ” Химия ” , Ленинград, 1977
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 3. Н.Глинка, Задаци и везбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000 (превод)
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Практична настава 20
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
Семинари 40
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -