Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање дисперзије загађења животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање дисперзије загађења животне средине

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о природи и сврси моделирања дисперзије загађења животне средине, типологији еколошких модела, дефинисању основних концепата, упознавањe са основним корацима у пројектовању и развоју модела, калибрацији, верификацији и валидацији модела, анализи осетљивости, карактеристикама, архитектури и функционисању одабраних еколошких модела.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Исход предмета: Предмет омогућава студентима разумевање физичких принципа дисперзије полутаната у ваздуху. Током курса од студената се очекује да стекну довољно знања за избор и примену најприкладнијег модела за предикцију загађења ваздуха. Курс омогућава студентима познавање основа акустике. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за избор и примену најприкладнијег стандарда и модела за мапирање и предикцију буке. Предмет омогућава упознавање са моделима процене загађења подземних вода.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој, оцена и примена модела у заштити животне средине: Зашто су модели важни? Циклус процеса моделирања. Развој модела. Евалуација модела. Примена модела. Мапирање буке: Аквизиција и обрада улазних података. Избор стандарда и модела за мапирање буке. Израда мапа буке. Моделирање квалитета ваздуха: Настајање (подизање) перјанице. Принципи вертикалног кретања, Брзина промене (lapse rate), Висина мешања, Стабилност атмосфере, Класификација стабилности. Инверзија. Стабилност и понашање перјанице, Основни концептуални модел квалитета ваздуха, Модел кутије, Гаусов модел. Модел AERMOD. Мапирање буке. Аквизиција и обрада улазних података. Избор стандарда и модела за мапирање буке. Израда мапа буке. Моделирање квалитета подземних вода

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Практична настава
Припрема графичких подлога за моделирање (картографија, дигитални модел терена и сл.). Примена модела Sound Plan за мапирање буке. Примена модела AERMOD за моделирање дисперзије загађења ваздуха.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Литература:

 1. US EPA (2009) Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  cialis coupon site discount drug coupon
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
 2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
 3. Turner B., Schulze R. (2008) Practical Guide to Atmospheric Dispersion Modeling.
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
 4. US EPA, AERMOD: Description of model formulation, EPA-454/R-03-004, 2004.
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 5. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ИСБН 86-7352-105-X.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories go free sex stories
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
Практична настава 10
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Колоквијуми 20
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
Семинари 20
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox spc vermox cena

Додатни услови оцењивања: -