Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Депоновање флотацијске јаловине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Депоновање флотацијске јаловине

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Одлагање индустријског отпада, Геомеханика стена и тла

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Упознавање са принципима, могућностима и поступцима формирања и експлоатације флотацијских јаловишта

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Обученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за депоновање флотацијске јаловине и сагледавање утиОбученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за депоновање флотацијске јаловине и сагледавање утицаја на окружењецаја на окружење

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Флотацијска јаловишта. Намена и задаци. Основне карактеристике јаловине. Основни елементи система за депоновање флотацијске јаловине. Транспорт. Оконтурење јаловишта. Решавање природних водотокова. Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки услови. Методе надградње. Наступна, одступна и метода централне линије. Вода у јаловишту. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Оксидација јаловине. Повратна вода. Пловеће пумпне станице и резервоари. Стабилност јаловишта. Методе прорачуна и физички значај добијених резултата. Пројектовање јаловишта. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас. Преливање. Нестабилност косине насипа. Земљотреси. Проблеми у фундирању насипа. Проблеми на преливним објектима. Проблеми у структури насипа. Ерозија. Утицај рудника.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Практична настава
Карактеристике јаловине. Одређивање појединих параметара. Обилазак флотацијских јаловишта. Бор. Мајданпек. Рудник. Анализа. Пројектовање флотацијских јаловишта - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

 1. Кнежевић Д., Припрема минералних сировина, РГФ, 2012
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  vermox prodej vermox spc vermox cena
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 3. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
 4. ICOLD, Bulletin 74, 104, 103, 106, 121, Paris
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
Писмени испит 20
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention site aids testing at home
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Практична настава 10
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Колоквијуми 30
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Додатни услови оцењивања: -