Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса (ЗЖС)

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Стручна пракса (ЗЖС)

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -