Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области процене утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Предмет омогућава студентима разумевање садржаја процене утицаја и улоге процене утицаја у планирању, развоју и управљању рударским пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студената се очекује да стекну довољно разумевање методологије, законскиих захтева и политике процене утицаја. Ово подразумева способност за креирање захтева за потребу, обим и садржај процене утицаја, израду студије процене утицаја и организовање процеса учешћа јавности у процени утицаја. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за планирање у јавним агенцијама, приватном сектору (компанијама) и организацијама цивилног друштва. Студенти ће научити: (а) циљеве за које је процена утицаја развијена и намењена; (б) основне елементе процене утицаја; (в) карактеристике закона и прописа који регулишу процену утицаја; (г) практична техничка и друштвено-политичка ограничења спровођења процене утицаја.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс, Процес процене утицаја и карактеристике процеса, Увод у правни и регулаторни оквир, Основе процене утицаја: Одређивање потребе, обима и садржаја процене утицаја и утврђивање референтног стања, Циљеви процене утицаја, Природа и класификација утицаја на животну средину, Процедуре одређивања потребе, обима и садржаја процене утицаја, Идентификација и процена значаја утицаја на животну средину, Методе процене утицаја на животну средину, Одређивање значаја утицаја, Управљање утицајима, Мере заштите животне средине, Учешће јавности у процени утицаја, Мониторинг у процени утицаја, Стратешка процена утицаја на животну средину.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Припрема захтева за потребу израде Студије процене утицаја на животну средину. Припрема захтева за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину. Припрема Студије процене утицаја на животну средину.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories read abortions stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

 1. Bram Noble (2010) Introduction to Environmental Impact Assessment - Guide to Principles and Practice. Oxford University Press.
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Ed. Kevin S. Hanna (2005) Environmental Impact Assessment : Practice and Participation, Oxford University Press.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
 3. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  pill abortion stories read abortions stories
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
 4. Ed. Peter Morris and Riki Therivel (2005) Methods of Environmental Impact Assessment: 2nd Edition, Spon Press. ISBN 0-203-99570-8.
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

kaltens sex stories go free sex stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
Усмени испит 40
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pill abortion stories read abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Практична настава 10
why men cheat how women cheat dating for married people
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Семинари 20
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Додатни услови оцењивања: -