Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Одлагање индустријског отпада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Одлагање индустријског отпада

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Геомеханика стена и тла

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts site pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Упознавање са принципима, могућностима и поступцима прикупљања, транспорта и депоновања индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката (јаловине, пепео и шљаке итд.)

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Обученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за прикупљање, транспорт и депоновање индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката.

coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Депоније отпадних материјала. Намена, задаци, статистички показатељи, врсте. Основне карактеристике отпада. Врсте тла. Гранулометријски састав. Хемијски и минералошки састав. Густина, запреминска густина и хидрауличка збијеност. Влажност, сатурисаност. Порозност и коефицијент порозности. Збијеност и релативна збијеност. Брзина таложења. Елементи унутрашњег отпора. Стишљивост. Коефицијент филтрације. Конзистенција. Основни елементи система за депоновање отпадних материјала. Транспорт. Оконтурење депоније. Решавање природних водотокова. Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки услови. Методе надградње. Наступна, одступна и метода централне линије. Специфичности депоновања пепела и шљаке. Специфичности депоновања јаловине из постројења за рипрему минералних сировина. Вода у депонији. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Оксидација. Пројектовање депонија. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Практична настава
Карактеристике отпада. Одређивање појединих параметара. Пројектовање депоније отпадних материјала - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
 2. Lottermoser G.B., Mine waste, Springer, 2010
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 4. ICOLD, Bulletin 74, Bulletin 104, Bulletin 103, Bulletin 106, Bulletin 121, Paris
  why men cheat how women cheat dating for married people
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 5. Environment Australia, (1995), Tailings containment, Rehabilitation and revegetation, Best Practice Environmental Management in Mining
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
Писмени испит 20
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards site prescriptions coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Практична настава 10
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
Колоквијуми 30
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
pill abortion stories natural abortion abortions stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Додатни услови оцењивања: -