Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет: 46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Циљ предмета: Упознавање студената са појмовима, местом и улогом машина и уређаја за рекултивацију терена, за рециклажу отпада и за рад на депонијама у рударској индустрији и уопште заштити животне и радне средине. Упознавање студената са могућностима и перформансама машина и уређаја које се користе за рекултивацију и рад на депонијама.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања машина и уређаја за рекултивацију терена, за рециклажу отпада и за рад на депонијама. Оспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији датих машина при раду на рекултивацији, рециклажи као и на депонијама.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи рекултивације, фазе у процесу рекутивације, технолошки поступци при рекултивацији. Депоновање. Машине за земљане радове: багери са једним радним елементом – дреглајни, ужетни багер; хидраулични багери; багери са више радних елемената – багери за израду канала; скрепери, грејдери; булдозери, рипери; утоварачи. Машине за компактирање терена. Машине за основну обраду земље. Машине за бушење. Специјалне машине: цистерне за наводњавање, прскања и сл. Машине за рецилажу отпада.

hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине. На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и димензионисање машина и појединих склопова машина. Студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

 1. Драган Игњатовић, Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита, Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
 2. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић, Збирка задатака Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт, Рударско-геолошки факултет, Београд 2012.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
 3. Каталози и мултимедијалне презентације произвођача опреме
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области машина и уређаја за рекултивацију терена, за рециклажу отпада и за рад на депонијама, чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у коришћењу ових машина, у области заштите животне средине.

hiv prevention site aids testing at home
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 60
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -