Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Мониторинг у животној средини

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Мониторинг у животној средини

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима и поступцима мониторинга животне средине, са посебним нагласком на мониторинг у областима где се врши експлоатација и прерада минералних сировина

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Обученост за практично извођење мониторинга на рударским објектима, анализу стања и предузимање превентивних мера.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, место, улога, потреба, примена и значај мониторинга. Предмет мониторинга. Законска регулатива. Рударство и мониторинг. Програм мониторинга. Прављење програма за мониторинг животне средине у окружењу рударских радова и објеката. Утврђивање циља и задатака. Дефинисање места мониторинга, обима радова, потребних анализа и динамике. приказивање резултата и извештавање. Карактеризација локације рудника, односно постројења. Мониторинг пре започињења радова. Мониторинг у фази експлоатације и производње. Мониторинг по завршетку експлоатације и прераде. Мониторинг вода. Мониторинг ваздуха. Мониторинг земљишта и седимената. Мониторинг технолошких процеса и депонија отпада. Предмет мониторинга. Узорковање. Опрема за узимање узорака. Квалитет. Могућа загађења, по фазама процеса од истраживања лежишта до финалног производња. Потребне анализе, обим и динамика радова. Параметри који се прате, (МДК), значење прекорачења уобичајених вредности. Процена загађености. Дефинисање програма мониторинга. Организација мониторинга. Практични примери мониторинга. Рудник угља и постројење за сушење и прераду угља. Рудник бакра, површински коп, јама и постројење за флотацију концентрацију руде. Термоелектрана на угаљ и депонија пепела. Површински коп и цементара.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Практична настава
Припрема програма мониторинга. Решавање практичних задатака. Мониторинг вода. Решавање практичних задатака – израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг ваздуха. Решавање практичних задатака– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг земљишта и седимената. Решавање практичних проблема– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг процеса и депонија отпада. Решавање практичних проблема– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Литература:

 1. Кнежевић Д., Мониторинг у животној средини, интерна скрипта, РГФ, 2012.
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 2. Burden R.F., McKelvie I., Foerstner U., Guenther A., Environmental monitoring handbook, McGraw-Hill, 2002
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
 3. Wiersma G.B. (editor), Environmental Monitoring, CRC Press, 2004
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
 4. Marcus J.J. (eitor), Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London, 1997
  best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
  hiv prevention site aids testing at home
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
Писмени испит 20
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
Практична настава 10
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
Колоквијуми 30
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Додатни услови оцењивања: -