Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геоинформатика

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геоинформатика

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Информатика I

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима геостатистике и основним ГИС концептима, овладавање техникама руковања геореференцираним (просторним) подацима, просторно моделирање

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да примењују геостатистичке методе и владају основама географских информационих система као и техникама креирања и едитовања геореференцираних просторних података.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају терминологију, дефиниције и историјат геоинформатике. Потом се изучавају примена и моделирање просторних података, основе просторних база података и прављење упита над ГИС базама, као и картографско представљање података. Потом следе основе геостатистичког приступа и вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике, изучавање варијанси и коваријанси. Курс ће такође обухватити и основе прорачуна са геопросторним подацима, основне геометријске алгоритме (триангулација и представљање мреже), преглед метода интерполације које се користе код обраде просторних података укључујући и криговање уз осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Упознавање са Интернет ГИС апликацијама и ОГС (http://www.opengeospatial.org/ogc) стандардима за веб сервисе. Курс ће обухватити и могућности интегрисања и размене података са другим софтверским пакетима, различите врсте конверзија, прикупљање података, GPS.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena

Практична настава
Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема и примерима везаним за основе геостатистичког приступа. У оквиру вежби студенти ће се оспособити за коришћење ГИС алата и њихових компоненти за геостатистику: Geostatistical Analyst и Spatial Analyst у ArcGIS-у и пакетi geoR и gstat за R. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за просторно моделирање. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how married men cheat cheat on your wife black women white men
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Bivand, Roger S., Pebesma, Edzer J., Gómez-Rubio, Virgilio, Applied Spatial Data Analysis with R
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 2. Томислав Хенгл: A Practical Guide to Geostatistical Mapping, 2009
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 3. Graeme F. Bonham-Carter, Geographic information systems for geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon 1994
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  why men cheat how women cheat dating for married people
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
 4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 5. Richard Webster, Margaret A. Oliver, Geostatistics for Environmental Scientists, 2009
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
Практична настава 10
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Колоквијуми 30
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
Семинари 20
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena

Додатни услови оцењивања: -