Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Систем управљања животном средином

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Систем управљања животном средином

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања неопходних за решавање проблема заштите животне средине. На овом курсу се стичу знања о начинима решавања проблема угрожавања основних елемената животне средине - ваздух, вода, земљиште, као и упознавање са регулативом везаном за ову проблематику.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Студент након завршетка овог курса је способан и обучен да учествује у тиму за успостављање, имплементирање, одржавање и побољшање система управљања заштитом животне средине.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Проблеми заштите животне средине; Преглед узрочника угрожавања животне средине; Извори буке и вибрација; Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине; Стање флоре, фауне, земљишта, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости; Контрола загађења ваздуха; Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја: Контрола загађености површинских вода; Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода; Прерада индустријских отпадних вода: Контрола загађености земљишта; Санација, ремедијација и рекултивација деградираних површина; Заштита од буке и вибрација; Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација; Место и улога мониторинга у заштити животне средине; Системи за мониторинг у животној средини; Аутономни мониторинг системи; Постексплоатациони поступци заштите животне средине; ISO 14001:2005

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Практична настава
Практична настава: Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Мере санације, ремедијације и рекултивације деградираног земљишта.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Литература:

 1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
 3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
  why men cheat how women cheat dating for married people
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 5. Савић, И., Терезија, В., Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
 6. Николић, Д., Заштита животне средине, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица, 2001.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 7. Веселиновић, С., Гржетић, И., Ђармати, Ш., Марковић, Д., Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију, Београд, 1995.
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
 8. ISO 14001:2005
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  prescription discounts cards site prescriptions coupons
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, самостални рад и рад у групи уз употребу аудио-визуелних средстава.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
Практична настава 15
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 30
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Додатни услови оцењивања: -