Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Карактеризација и управљање отпадом

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)

Назив предмета: Карактеризација и управљање отпадом

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Данас, најприхватљивији и најрационалнији начин заштите животне средине и управљање отпадима, захтева потпуно познавање процеса експлоатације, прераде, припреме и коришћења минералних сировина, односно процеса настајања отпада – јаловине. Познавање отпада рударске и прерадјивачке делатности представља нову интердисциплинарну научну област. Курс даје основне смернице о узорковању, карактеризацији материјала, мониторингу и третману отпада, као и о утицају на животну средину. Управљање чврстим отпадом подразумева поновну употребу и искориштење састојака отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала. Крајњи циљ је енвироментално образовани специјалисти у рударству, а не специјалисти заштитари са познавањем рударства и припреме.

transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвидјања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог предмета изучавају се две целине: први део, се односи на карактеризацију отпада - јаловине, секундарних сировина, техногених сировина антропогеног деловања итд. У другом делу овога курса стичу се основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. У оквиру овог курса учиће се о класификацији различитих типова отпада - према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Стратегија управљања отпадима. Поступци фракционисанја отпада. Безотпадне технологије. Неутрализација токсичног и термичка обрада отпада. Технолошки процеси примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Практична настава
Уводно предавање Значај и задатак Третман и одлагање јаловине рударства, прераде сировина, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица, електролизе, и индустријског отпада уопште. први и најосновнији корак у третману и збрињавању отпада јесте карактеризација материјала и процена могућности примене одговарајућих, начина третмана. Настанак, извори и типови чврстог отпада. Одређивање физичких, хемијских и биолошких карактеристика чврстог отпада. Физичке, хемијске и биолошке промене складираног чврстог отпада. Оцена и прорачун резерви масива раније складираних-депонованих техногених сировина. Узорак. Опште дефиниције из теорије узорковања, издвајања репрезентативних узорака техногених минералних сировина и фактори који утичу на репрезентативност издвајеног узорка. Примарни узорак и његова обрада. Гранулометријски састав. Карактеристике крупноће и морфологија зрна отпада. Класирање ситних зрна - субситовне анализе. Приказивање гранулометријског и хемијског састава. Плива–тоне (фракциона) анализа. Методе издвајања мономинералних фракција (тешке течности, магнетски анализатори, холтенов сто). Основни принципи руковања чврстим отпадом. Анализа технолошких процеса на разним врстама отпадног материјала. Управљање чврстим отпадом експлоатације, прераде и коришћења минералних сировина, кроз поступке поновне употребе и кориштења састојака чврстог отпада и неутрализацију опасних отпадних материјала. Интердисциплинарни приступ управљања чврстим отпадом.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Литература:

 1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  hiv prevention site aids testing at home
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
 3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
 4. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Студенти у лабораторијама изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (отпадима, јаловинама концентрације, коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују њихову будућу примену. Упознају се са могућностима валоризације корисних компоненти из тих нових техногених минералних сировина.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 30
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Колоквијуми 10
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
Семинари 20
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -