Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација нафте и гаса

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Уписана трећа година основних студија

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Циљ предмета: Упознавање и едукација студената студијског програма Инжењерство заштите на раду и заштите животне средине са основним аспектима, карактеристикама и компонентама интегралног процеса експлоатације нафте и гаса, а то су: израда нафтних и гасних бушотина, разрада лежишта нафте и гаса, производња нафте и гаса, припрема нафте и гаса, транспорт нафте и гаса и њихова дистрибуција.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis

Исход предмета: Познавање технологије експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, односно свих делова процеса експлоатације нафте и гаса. Оспособљавање студената за познавање и разумевање технологија израде бушотина на нафту и гас, технологије разраде лежишта нафте и гаса са различитим енергетским режимима, карактеристика производног система за експлоатацију нафте и гаса, технологија и метода процеса производње нафте и гаса, стимулативних метода за повећање продуктивности нафтних и гасних бушотина, технологија сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода и технологија цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и транспорта и дистрибуције са поља до рафинерија, односно потрошача.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава: Основне карактеристике процеса израде нафтних и гасних бушотина, подела бушотина, карактеристике различитих типова бушаћих постројења и бушотина. Основне карактеристике и елементи лежишта нафте и гаса, нафтних и гасних поља, особине колектор стена и флуида. Типови енергетских режима и степен искоришћења лежишта нафте и гаса. Методе одређивања резерви нафте и гаса. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Математичко моделирање разраде нафтних и гасних лежишта. Карактеристике прозводног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинисање производних могућности нафтних и гасних бушотина преко карактеристика утока.Систем анализа рада еруптивних бушотина. Опремање нафтних и гасних бушотина. Механичке методе експлоатације нафте и гаса.Изучавање примене стимулативних метода у нафтним и гасним бушотинама. Теоретске основе и технолошке карактеристике процеса који се одвијају у припреми нафте, гаса и лежишних вода. Карактеристике система сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Проучавање технологије цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и са поља до рафинерија, односно потрошача.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература: Технологија бушења са пројектовањем ,Ренато Бизјак, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад. 2004. Разрада лежишта угљиководика, Сечен J., Рударско-нафтно- геолошки факултет, Загреб, 2002. Fundamentals of reservoir ingineering, Dake L.P.,1978, Elsevier, N.Y,1978 Integrated petroleum reservoir management –а team approach,Satter A., Thakur, G.C, PenWell., publishing Co., Tulsa, Oc.1994 Експлоатација нафтних и гасних лежишта, Недељковић В.,Нафтагас, Нови Сад,1963 Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Даниловић Душан, Нафтагас, Нови Сад , 2003 Цевоводни транспорт нафте и гаса, Прстојевић Б.,Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: