Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет: 46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Техничка дијагностика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS), Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка дијагностика

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Техничка дијагностика као саставни део процеса одржавања према стању треба да утврди техничко стање саставног дела система са одређеном тачношћу у одређеном тренутку времена. Циљ је упознавање студената са овом новом системском науком и њихово лакше прилагођавање препознавању системских проблема. Студенти добијају знање о науци која се бави препознавањем техничког стања система и у складу са тим доносе исправне одлуке сагласне временском критеријуму.

hiv prevention open aids testing at home
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем.

i cheat on my husband link cheated on my husband
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:


Теоријска настава – предавања:
Општи принципи дијагностике стања система. Кла¬сификација дијагнозе и дијагностичких параметара. Систем и поступци техничке дијагностике. Средства техничке дијагностике. Анализа резултата и прогноза техничког стања система. Узроци грешака у дијагнози стања. Аутоматски систем техничке дијагностике. Организација извођења дијагностичких контрола и организација службе. Аутоматски системи контроле радне способности техничког система. Субјективни поступци техничке дијагностике. Контрола шума. Визуелна контрола. Контрола боје и мириса. Поступци контроле (мерења) радних параметара. Основи метрологије. Поступак мерења температуре. Термовизијско опажање. Поступак мерења угаоне брзине и броја обртаја. Поступак мерења притиска. Поступак мерења протока. Поступак мерења нивоа течности. Поступак мерења померања. Поступак мерења обртног момента. Поступак мерења механичке снаге. Поступак мерења брзине и убрзања. Поступак мерења силе. Поступак мерења угла. Поступак мерења пута. Поступак мерења тврдоће. Поступак мерења влажности. Поступак мерења времена. Поступак контроле продуката хабања и сагоревања (контрола хемијског састава). Дијагноза техничког стања триболошких склопова. Испитивање промена својстава мазива и уља. Дијагностика стања хидрауличног уља. Испитивање издувних гасова мотора. Виброакустика. Вибрација као параметар техничког стања система. Утврђивање узрока неисправности техничког система услед вибрација. Програм контроле техничког стања система. Поступци за дијагностику стања котрљајућих лежаја. Отклањање проблема повишеног нивоа вибрација. Поступак геометријске контроле (утврђивање димензије делова система). Поступци испитивање (контроле) без разарања. Магнетска испитивања. Поступак пенетрације. Поступак холографије. Ултразвучна испитивања. Поступак испитивања вртложним струјама. Поступци радиографије и гамаграфије. Поступак акустичке емисије за одређивање параметара механике лома. Поступак испитивања корозије. Поступци електричне контроле. Модели одржавања према стању – модели дијагностике техничког стања.
Практична настава – вежбе:
На вежбама студенти полажу два колоквијума преко тестова. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први семинарски рад се ради из области вибрација. Други семинарски рад се ради из осталих поступака, како субјективних тако и објективних. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених пројектних задатака као и примери из праксе. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзактних података из мерења на стварним системима из праксе. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Литература:

  1. Адамовић Ж., Техничка дијагностика, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1998
  2. Балдини А., Фурланетто Л., Одржавање по стању, ОМО Београд, 1980.
  3. Брчић В., Чукић Р., Експерименталне методе у пројектовању конструкција, ГК Београд, 1988
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 40
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: