Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет: Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Управљање ризицима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Управљање ризицима

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана четврта година РО

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Циљ предмета: Упознавање студената модула инжењерство заштите на раду и заштите животне средине са основним појмовима везаним за ризик. Оспособљавбање слушалаца за процесе идентификације извора ризика, мерења и квантификовања утицаја ризика као последица рударских и других техничко-технолошких активности. Оспособљавбање слушалаца за процесе третирања ризика у пројектима заштите животне средине и заштите на раду.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Исход предмета: Рударски инжењер- упознат и оспособљен за процесе квалификације, квантификације и калкулације ризицима изазваних рударском проиозводњом

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
 Увод, основне онфорамције о појму ризика.  Примена теорије вероватноће у пројектима заштите на раду и приојектима заштите животне средине.  Примена статистике у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Анализа осетљивости, основне поставке.  Примена анализе осетљивости у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Сценарио анализе, основне поставке.  Примена сценарио анализа у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Monte Carlo симулација.  Примена анализе Монте Царло симулација у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Анализа ризика, мере ризика.  Прикључивање ризика пројектима заштите на раду.  Прикључивање пројектима заштите животне средине.  Симулације ризика.  Идентификовање и квантификовање ризика у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине, Леополдове матрице.  Специфични аспекти анализе ризика у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.
hiv prevention site aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Литература:

  1. Жижић М.,Ловрић М., Павличић Д., Методи статистичке анализе, Универзитет у Београду , 1996.
  2. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  3. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 3x10=30
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: