Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Анализа загађивача радне и животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Анализа загађивача радне и животне средине

Предавачи: доц. др Марија Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Положен испит из предмета Хемија

walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription discounts cards link viagra discount coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са основним загађивачима радне и животне средине, као и њиховим квантитативним одређивањем помоћу хемијских и инструменталних метода.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати довољно знање из анализе загађивача радне и животне средине, које му је потребно за савлађивање градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава:
- главни загађивачи радне и животне средине, - узимање узорака за анализу из радне и животне средине, - хемијске методе анализе: волуметријске и гравиметријске - физичко хемијске методе анализе (инструменталне методе): хроматографија (гасна, адсорпциона, јонска и др.), електроаналитичке методе (кондуктометрија, кулометрија, потенциометрија), емисиона спектрална анализа (квалитативна и квантитативна), атомско-абсорпциона спектрална анализа. Практична настава:
- начини исказивања концентрације загађивача радне и животне средине, - волуметријске методе хемијске анализе, израчунавања у волуметрији, одређивање концентрације јонова метала комплексометријском методом, комплексометријско одређивање укупне тврдоће воде, - гравиметријске методе, израчунавања у гравиметрији, одређивање концентрације Cl - јонова аргентометријском методом, - одређивање неких гасова гасном хроматографијом, - одређивањеконцентрације Fe 3+ јонова методом визуелне колориметрије
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. В. Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1989.
  2. Ј. Мишовић и Т. Аст, Инструменталне методе анализе, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1978.
  3. А. Пилипенко, И. Пятницкий, Аналитическая химия 1 и 2, "Химия", Москва, 1990.
  4. П. Трпинац, Хемијски практикум, Научна књига, Београд, 1979.
  5. О. Виторовић и др., Практикум за квантитативну хемијску анализу, Технолошко- металуршки факултет, Београд, 1975.
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: