Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информациони системи

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Информациони системи

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Информатика I

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Циљ предмета: Упознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово увођење у савремене пословне системе

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама

pill abortion stories natural abortion abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе. Затим се изучавају елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно моделирање презентира се кроз основне елементе језика UML. Елементи везани за имплементацију система обухватају објектно оријентисане програмске језике, управљање релационим базама података, CASE алате и друге релевантне теме.
Практична настава Сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на примеру информационог система у рударству.
hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

  1. O’Brien J.A., Introduction to Information Systems, Mc-Graw-Hill, 2004.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Милићев Д., Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро књига, 2001.
  4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.
  5. Internet repository of MSF-based materials, http://www.microsoft.com/solutionsframework
kaltens sex stories go free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

hiv prevention open aids testing at home
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 15
практична настава 15
семинар-и 40

Додатни услови оцењивања: