Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Карактеризација и управљање отпадом

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Карактеризација и управљање отпадом

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Циљ предмета: Данас, најприхватљивији и најрационалнији начин заштите животне средине и управљање отпадима, захтева потпуно познавање процеса експлоатације, прераде, припреме и коришћења минералних сировина, односно процеса настајања отпада – јаловине. Познавање отпада рударске и прерађивачке делатности представља нову интердисциплинарну научну област. Курс даје основне смернице о узорковању, карактеризацији материјала, мониторингу и третману отпада, као и о утицају на животну средину. Управљање чврстим отпадом подразумева поновну употребу и искориштење састојака отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала. Крајњи циљ је енвироментално образовани специјалисти у рударству, а не специјалисти заштитари са познавањем рударства и припреме.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why men cheat how women cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
У оквиру овог предмета изучавају се две целине: први део, се односи на ка¬рактеризацију отпада - јаловине, секундарних сировина, техногених сировина антропогеног деловања итд. У другом делу овога курса стичу се основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. У оквиру овог курса учиће се о класификацији различитих типова отпада - према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Стратегија управљања отпадима. Поступци фракционисања отпада. Безотпадне технологије. Неутрализација токсичног и термичка обрада отпада. Технолошки процеси примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
pill abortion stories natural abortion abortions stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд.
  2. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I.
  3. Rhyner, Schwartz, Wenger, Kohrell. 1995: Waste Management and Resource Recovery, CRC Press.
  4. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Видео бим, PC, материјали из збирке техногених сировина и производа

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 28
усмени испит 10
Одбрана теренског дневика и семинарског рада 32
лаб. дневник 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и 12
семинар-и 8

Додатни услови оцењивања: