Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Загађење и заштита ваздуха

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Загађење и заштита ваздуха

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у областима мерења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Оспособљеност за коришћење софтверских алата за процену утицаја на квалитет ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за планирање и пројектовање система за заштиту ваздуха

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:

Теоријска настава :
Елементи аерозагађења : Атмосфера и загађење ваздуха, Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења. Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на материјале и струцтуре, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине, Дугорочни ефекти на планету. Мерење и мониторинг аерозагађења : Узорковање ваздуха, Полутанти у ваздуху: анализа и мерење, Мониторинг аерозагађења. Основи метеорологије : Физика атмоспхере, Метеоролошке основе атмосферског загађења, Транспорт и дисперзија полутаната, Моделирање и предикција аерозагађења. Регулаторна контрола аерозагађења : Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле, Организације одговорне за контролу аерозагађења. Инжењерска контрола и управљање процесом аерозагађења : Концепти инжењерске контроле, Уређаји и системи за контролу, Конрола стационарних извора, Контрола мобилних извора.
Практична настава:Вежбе : Софтверски алати за процену утицаја на квалитет ваздуха. Методе и инструменти за мерење метеоролошких параметара. Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање и пречишћавање гасова, димова и пара. Практичан пример прорачуна система за одпрашивање ваздуха
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Литература:

 1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
 2. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
 3. U.S. EPA Regulatory Models, AERMOD i ISC3, 1998.
 4. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
 5. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
 6. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
 7. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
 8. US Environmental Protection Agency (2006) Introduction to Air Pollution Toxicology.
 9. hiv prevention open aids testing at home
  medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 2 0 0

  Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  писмени испит
  усмени испит 30
  Предиспитне обавезе Поена
  активност у току предавања 10
  практична настава 10
  колоквијум-и 2x15
  семинар-и 20

  Додатни услови оцењивања: