Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Енергетика и одрживи развој

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Енергетика и одрживи развој

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан 5. семестар

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Циљ предмета: Интердисциплинарни приступ технолошким и инжењерским проблемима везаним зе енергетику и одрживи развој. Курс обрађује конвенциоаналне и обновљиве изворе енергије са становишта општих карактеристика и биланса. Разматрају се принципи одрживог развоја. Анализирају се технички, еколошки, економски, правни и друиштвени аспекти одрживости.

pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Упознавање студената са основним појмовима и дефиницијама везаних за енергетику и одрживи развој. Систематска анализа најважнијих питања у овим областима, које представљају кључне чиниоце привредне, еколошке и социјалне равнотеже једног друштва. Формирање код студената адекватне стручне перцепције привредног и социјалног развоја, савремених технолошких промена, законитости глобализације, итд.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Историјски развој и важност енергетике; Основне дефиниције и појмови. Конвенционални извори енергије. Угаљ, нафта, природни гас, нуклерана горива, уљни шкриљци, тресет. Општи биланс. Обновљиви извори енергије. Опште карактеристике. Хидроенергија, сунчева енергија, геотермална енергија, енергија ветра, биомаса. Производња секундарне енергије. Производња електричне енергије. Производња топлотне енергије. Принципи одрживог развоја. Рио Декларација о животној средини и развоју. УН Миленијумски циљеви развоја. Индикатори одрживог развоја. Проблеми неодрживог развоја. Узроци и последице демографске експлозије. Одржива пољопривреда. Одрживи развој енергетике. Економика природних ресурса. Еколошки аспекти развоја енергетике. Еколошке штете. Концепт одрживог техничког прогреса. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Економска политика и мере подршке одрживом развоју. Одрживи развој и међународне институције. Правни аспекти очувања околине. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развоја
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Литература:

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. П. Ђукић, М.Павловски, Екологија и друштво, Екоцентар, 1999
  4. Г.Милићевић, Одрживи развој, скрипта, ААОМ, 2002
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 30
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: