Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизичког каротажа

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизичког каротажа

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

why men cheat how women cheat dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки геофизичког каротажа и поступака, који се примњују при каротажним истраживањима. Циљ је да се студент обучи како се изводе геофизичка каротажна мерења и како се резултати мерења примењују у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).

walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом, као и примену резултата геофизичких каротажних испитивања у различитим облстима истраживања.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне поставке геофизичког каротажа. Типови бушотина у којма се примењује каротаж и утицај исплаке на резултате мерења. Принципи рада, конструкције сонди и извођење мерења. Каротаж сопственог потенцијала. Конвенционални електрични каротаж. Латерални каротаж. Микрокаротажне сонде. Индуктивни каротаж. Каротаж природне радиоактивности. Каротаж густине. Неутронски каротаж. Акустични каротаж. Термокаротаж. Дипметар. Калипер. Примена геофизичког каротажа и комбинације сонди код различитих врста истраживања. Примери примене.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Конструкција дијаграма геофизичког каротажа на основу познатих својстава формација. Базична квалитативна и квантитативна интерпретација дијаграма геофизичког каротажа. Анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе.
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

  1. J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Стефановић, Д., Мартиновић, С., Станић, С., 1996: Основе геофизике I. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  4. Рапсолд, Х.,1993: Геофизички каротаж у хидрогеолошким истраживањима. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  5. Манчић, Г., и др.,2002: Геофизички каротаж-основни физички принципи.НИС-Нафтагас, Novi Sad.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts read pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: