Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Припрема нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени предмети из претходне године

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са технологијом сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода. Сабирање и припрема нафте, гаса и лежишних вода представља веома значајан део процеса производње нафте и гаса. Систем сабирања и припреме лежишних флуида обезбеђује производњу ових флуида, уз респектовање критеријума оптималности, и припрему флуида у циљу испуњења техно-економских захтева за даљи транспорт нафте и гаса односно испуњења техно-економских и еколошких захтева за одлагање вода. Примењена техно-економска решења у систему сабирања и припреме лежишних флуида имају директан утицај на техничку и економску ефикасност не само процеса сабирања и припреме флуида већ и на процес производње ових флуида. То је разлог да се технологији сабирања и припреме посвећује велика пажња и да је она увек предмет сталног побољшања и унапређења.

walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално дефинисати параметаре појединачних процеса припреме, димензионисати оптималне параметаре опреме и пројектовати системе сабирања нафте, гаса и лежишних вода. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде површински процес припреме нафте и гаса.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска наставаПредавања: Физичко-хемијске карактеристике нафте, гаса и воде. Лежишне воде. Физичке карактеристике смеше нафта-гас. Сепарација гаса из нафте. Прорачун фазне равнотеже. Једностепена и вишестепена сепарација гаса из сирове нафте. Врсте сепаратора и принципи рада. Димензионисање сепаратора. Одвајање воде из сирове нафте. Уређаји за издвајање воде из нафте. Димензионисање опреме. Припрема лежишних вода за одлагање. Издвајања нафте из лежишне воде. Системи сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Пројектовање система сабирања. Примери технолошких шема припреме нафте и гаса на нашим пољима. Нафтно-гасно поље русанда. Нафтно-гасно поља турија-север. Припрема природног гаса. Методе издвајања воде из гаса. Дехидрација природног гаса апсорпцијом. Дехидрација природног гаса помоћу методе адсорпције.
Практична настава Вежбе: Израчунавање физичких параметара сирове нафте и природног гаса. Израчунавање физичких параметара смеше нафте и гаса. Квантитативни прорачун једностепене сепарације. Квантитативни прорачун двостепене сепарације. Квантитативни прорачун једностепене сепарације на притиску већем од 15 бар. Димензионисање двофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање двофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање хоризнталног и вертикалног тритера. Израчунавање пропусне моћи и прчника таложника. Израчунавање услова за појаву хидрата. Одређивање броја тањира у апсорпционој колини применом графичке методе.
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Литература:

  1. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
hiv prevention site aids testing at home
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 15
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: