Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта I

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: положен испит Физика лежишта флуида

cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Циљ предмета: Стицање основа знања из области разраде нафтних и гасних лежишта. Динамика лежишних флуида. Динамичка испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Резерве угљоводоничних флуида: класификације и категоризације, методе одређивања (прорачуна).

walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области динамике лежишних флуида, динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта и одређивања резерви угљоводоничних флуида.

i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Основи методологије и технологије разраде нафтних и гасних лежишта. Законитости кретања флуида у условима нафтних и гасних лежишта. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Методе и могућности одређивања резерви угљоводоничних флуида са класификацијама и категоризацијама. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.
hiv prevention open aids testing at home
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
propranolol pill go levaquin 500mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Љубомир Добровић: Кретање флуида кроз порозну средину, Нови Сад, 1978, скрипта.
  2. ;
  3. Владимир Митровић: Динамичке методе испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта, Београд, 1994, скрипта – уџбеник у штампи
  4. ;
  5. Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: "Резерве нафте и гаса", Нови Сад 1971.год
  6. ;
  7. Владимир Митровић: Одређивање резерви угљоводоничних флуида нафтних и гасних и лежишта, Бгд. Скрипта
  8. ;
  9. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, теренска настава

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 15
практична настава 5
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: