Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија израде бушотина I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија израде бушотина I

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се кроз предавања студенти оспособе са теоретским знањима које могу практично применити при избору типа длета за бушење кроз формације различитих чврстоћа, као и за оптимализацију конструкције бушотине, цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, избора алата за бушење и избора типа бушаћег постројења.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pharmacy discounts read pharmacy discounts
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Како сва теоретска разматрања и приступи пројектовању израде бушотине полазе од тражења реалних компромиса у циљу задовољавања геолошких и других, општих услова који су присутни у каналу бушотине, студенти у таквим разматрањима, пројектовање израде бушотине морају да обухвате оптимална техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања бушотине и сврсисходност канала бушотине. Посебно треба истаћи да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, представљају приоритетне задатке код пројектовања израде бушотине.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: У оквиру овог предмета изучавају се и теоретске поставке неопходне за разумевање целокупног процеса пројектовања и израде бушотина. Детаљно се анализирају разни типови длета за бушење, њихова класификација по IADC, наћин разарања стенске масе у зависности од типа длета, параметри који утићу на брзину бушења, технички показатељи и механичка брзина бушења као и критеријуми за дефинисање ефикасности рада длета. Посебно се детаљно анализирају и техничко-технолошки оптимализују елементи које мора да обухвати пројектовање израде бушотине, као што су: Геолошко техничка основа за пројектовање, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимализација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

  1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. Штампа: Бест принт-Зрењанин, 2004.
  2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.
  3. Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997. Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;
how married men cheat cheat on your wife black women white men
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Pоwer point презентација + практичне вежбе

early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава
колоквијум-и 2*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: