Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Бушотински флуиди

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Бушотински флуиди

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да могу изабрати најбољи тип бушотинског флуида потребног за постизање пројектоване дубине бушотине или освајање и ремонт бушотине, и то што је могуће брже, и уз најнижу цену.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
prescription discounts cards click viagra discount coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализа физичко-хемијских особина бушотинских флуида, у циљу избора, припреме и обраде разних типова бушотинских флуида. Такође, су оспособљени за дефинисање и уклањање уобичајених врста загађивача бушотинских флуида. Реализација вежби такође обухвата и оптимализацију протока бушотинских флуида кроз млазнице у длету.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts read pharmacy discounts
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Изучавају се теоретске поставке неопходне за разумевање технологије бушотинских флуида као недељивог параметра у процесу израде и освајања бушотина. Дефинише се реологија бушотинских флуида: исплаке, флуида за освајање и ремонт бушотина и цементних мешавина. За наведене области разматрају се математички модели који дефинишу оптимализацију избора бушотинских флуида у односу на њихов утицај на брзину бушења, стабилност канала бушотине, цементације, мерења у бушотини и на освајање бушотина... Анализирају се сви материјали неопходних за израду бушотинских флуида Отпорност бушотинских флуида, исплаке и флуида за освајање и ремонт бушотина, на разне загађиваће (физичко-хемијска загађивања, загађивање крутим честицама и загађивања гасовима) третира се са аспекта могућности њихове контроле.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уђбеник; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. 2004,
  2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. Београд, 2002, Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997. Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава
колоквијум-и 2*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: