Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Аутоматизација и управљање процесима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Аутоматизација и управљање процесима

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан 5. семестар тј. 6. семестар

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Циљ предмета: Упознавање студената са разлицитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Детаљна анализа система аутоматског управљања везана за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса.

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis

Исход предмета: Сагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству нафте и природног гаса и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењеним у индустрији нафте и гаса.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава Курс обухвата основе анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Дефинишу се основни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Дају се основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Студенти се упознају са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Разматрају се компоненте управљачких система (извршни органи, мерни уређаји, давачи, трансмитери, појачивачи) специфично везане за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса. Концепт аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у индустрији нафте и гаса.
Практична настава
Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I диаграм процеса везаних за експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса и гасну технику. Дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, температура, притисак). Анализа система аутоматског управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; одређивање показатеља рада система. Стабилност система, математички модели процеса. Рад са MATLAB програмским пакетом (Control Toolbox, Simulink). Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у индустрији нафте и гаса. Конфигурације система. Хијерархија управљања процесом (локална управљања, аквизиција процеса, даљинско управљање процесима, дистрибуирани сиситеми управљања процесима). Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање.
hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.
  2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања, Чигоја, 1996.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске и рачунарске вежбе.

cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 45
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: