Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Физика лежишта флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Физика лежишта флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима, теоријама и експерименталним поступцима одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта, процесима на контакту фаза (међуфазним интеракцијама). Анализа протока флуида кроз лежишне колектор стене. Особине лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим лежишним термобарским условима.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, физике и динамике флуида у лежишним условима.

medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. Марко Ерцеговац: Геологија нафте, Београд, 2002.
  2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", I део-Својства лежишних флуида и колектор стена, Нови Сад 1970.год.
  3. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.
  4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 15
практична настава 5
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: