Српски | English

Основе електронике и телеметрије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Основе електронике и телеметрије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 5. семестар

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање основа електронике и телеметрије, стицање основних вештина неопходних за самосталан рад и одлучивање, избор компонената, компоновање мерних и аквизиционих сегмената рачунарски подржаних система за надзор и управљање у рударству.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Исход предмета: Познавање принципа рада и карактеристика телеметријских елемената рачунарски подржаних система за надзор и управљање у рударству и стицање основних вештина неопходних за избор компонената и дефинисање структуре телеметријског дела надзорно-управљачког система рудника.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод (о предмету, основни појмови, историја, ...); Системи за аквизицију података, мерење и управљање (основне карактеристике, класификација мерних система, рачунарски праћен аквизициони систем, улазно/излазне секције, ...); Телеметријски систем управљања и контроле (принцип даљинског мерења и процесирања информација, елементи који чине систем даљинског управљања и контроле, управљање, пренос података, телеконтрола, телесигнализација, телеметрија, телерегулација, ...); Комуникација појединих елемената телеметријског система (остваривање везе за пренос података: радиофреквентна, телефонска, оптичка, рачунарска веза); Дигитални сензори (принцип рада, структура дигиталних сензора, дигитализација мерене величине, начин градње дигиталних сензора, ...); Принципи конверзије података (аналогно-дигитални ко¬нвертори, дигитално-аналогни конвертори, инструментациони појачавачи, мултиплексери, кола за узорковање и задржавање, ...); Избор система за аквизицију података (спољне јединице: серијски системи, ИЕЕЕ-488 системи, паралелни линкови, продужени бас рачунара, модули за уградњу у рачунар, тачност и стабилност, опсег сигнала, брзина узорковања, ...); Физички принципи рада сензора (добијање информација у системима аутоматског управљања, класификација сензора, основни физичке појаве на основу којих се сензори израђују, физички ефекти са електричним излазним сигналом, структура сензора, ...); Мерни сигнали и претварачи (преглед основних сензора за мерење неелектричних величина: сензори положаја, времена, протока, притиска, брзине, зрачења, светлости ...); Термоелектрични елементи (термопарови, термистори, отпорнички сензори температуре, полупроводнички температурни сензори, специјални сензори температуре); Уобличавање (кондиционирање) сигнала (заштита од пренапона, филтри, конверзија струје у напон, регистровање стања рела, изолација аналогних и дигиталних сигнала, нормализација дигиталних сигнала, ...); Програмабилни логички контролери (архитектура ПЛЦ-а, основе ледер дијаграма, програмирање ПЛЦ-а); Програмска (софтверска) подршка (технике програмирања, потпрограми-драјвери за језике опште намене, софтвери за виртуелну инструментацију, софтвери високих перформанси, примери у пракси, ...). Напредне теме.
Практична настава
Вежбе по темама у Лабораторији Факултета. Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторија-ма компанија или института.
hiv prevention open aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. В. Дрндаревић (2003), PC рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, Београд;
  2. Н. Матић (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микроелектроника, Београд;
  3. Н. Пејчић и др. (2005), Мерење температуре: практична примена термопа¬рова, полупроводничких и термоотпорних давача, Сам. издање, Нови Сад;
  4. М. Стојић, Дигитални системи управљања, Научна књига, Београд;
  5. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, креативна дискусије и практична настава (вежбе).

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 25
практична настава 25
тестови и домаћи задаци
колоквијум-и

Додатни услови оцењивања: